Menu

Tendense van Lewendewild-verkope

Tendense van Lewendewild-verkope

 

Dr Flippie Cloete

 

Die gemiddelde pryse vir 2012 is verteenwoordigend van 58 amptelike wildveilings wat gedurende die jaar in die onderskeie provinsies aangebied is. Die pryse weerspieël ʼn verteenwoordigende of verwysingsprys vir elke spesie.

 

Vergeleke met die vorige jare het die meeste algemene spesies ʼn dalende prystendens getoon.

In teenstelling hiermee het die waarde van skaarser of hoërwaarde- algemene spesies soos Livingstone-elande, basterhartbeeste, bontebokke, njalas en so meer ʼn toename in waarde getoon vergeleke met 2011.

 

ʼn Soortgelyke situasie geld vir kleurvariasies van die meer algemene spesies, asook vir sogenaamde gesplitstes, wat in die algemeen ʼn aansienlike toename in gemiddelde veilingspryse getoon het, vergeleke met dié van 2011. Byvoorbeeld, die gemiddelde pryse van wit blesbokke het toegeneem met 71% (of R924 tot R2 218) per bok; geel blesbokke (446%); goue gemsbokke (499%); swartrug-rooibokke (130%); swart rooibokke (49%); swart springbokke (80%); koper springbokke (48%); wit springbokke (19%) en goue wildebeeste met 11%. Die uitsondering op voorgenoemde is wit koedoes wat van R860 000 na R368 958 (-64%) gedaal het. Hierdie daling kan egter toegeskryf word aan die gemiddelde pryse van R235 000 wat behaal is vir vroulike diere op een bepaalde veiling. Hierdie diere verteenwoordig ongeveer 80% van alle wit koedoes wat gedurende 2012 verhandel is.

 

Wat die gesplitstes betref, is opmerklike toenames waarneembaar in die gemiddelde pryse van wit blesbok, blouwildebees en koningwildebees asook swart en wit rooibok, vergeleke met dié van 2011. Die gemiddelde pryse van gesplitstes kan egter misleidend wees weens die aansienlike prysverskille wat hoofsaaklik bepaal word deur die status, byvoorbeeld F1, F2 of F3 en die afkoms van die diere. Desnieteenstaande is dit duidelik uit die rou data dat pryse, in watter kategorie ook al, wel ʼn merkwaardige toename getoon het.

 

Die aansienlike toename in die gemiddelde pryse van die onderskeie kleurvariasies en gesplitstes is te danke aan die volgehoue toename in vraag na hierdie diere met hoeveelhede aangebied op amptelike wildveilings wat in die geheel aansienlik toegeneem het. Vergeleke met 2011 het kleurvariasies en gesplitstes ʼn beraamde 6% uitgemaak van die totale aantal diere wat verhandel is, met ʼn monetêre bydrae gelykstaande aan R155 miljoen of 16% van die totale veilingomset. Dit is ongeveer R100 miljoen of 5% meer as in 2011.

 

Kleurvariasies en gesplitstes wat vir die eerste keer op amptelike wildveilings verhandel het, sluit sogenaamde skilderblesbokke, vaal rooibokke, koninghartbeeste en kardinaalgemsbokke in. Die gemiddelde pryse vir die nuwe toetreders was R7 000 vir skilderblesbokke, R160 000 vir die vaal rooibokke sowel as vir die koninghartbeeste, en R140 000 per stuk vir die vier kardinaalgemsbokkoeie met kalwers (kyk Tabel 1).

 

Tabel 1: Gemiddelde wildveilingspryse: 2010 tot 2012

 

Wildspesie

GEMIDDELDE WILDVEILINGSPRYSE

2010

56 Veilings

R

2011

55 Veilings

R

2012

55 Veilings

R

Bastergemsbok

67 178

108 219

223 650

Basterhartbees

12 127

11 832

14 317

Bengaalse tier

 

 

35 000

Blesbok/wit

1 615

1 294

2 218

Blesbok/wit gesplitste

 

 

2,400

Blesbok/gewoon

1 262

1,122

1,226

Blesbok/geel

9 500

8 666

47 375

Blesbok/rooi

 

8 500

 

Blesbok/koper

 

 

177 666

Blesbok/skilder

 

 

7 000

Blouwildebees

2 374

2 907

2 156

Blouwildebees/gesplitste

 

23 221

52 853

Bontebok

4 000

3 583

9 806

Bosbok

2 557

4 123

7 135

Buffel/skoon

325 282

510 225

447 494

Buffel/water

35 000

 

 

Buffel/Oos-Afrika

 

986 812

2 415 377

Bosvark

 

400

600

Dassie

 

500

63

Duiker/grys

811

2 790

1 941

Duiker/blou

 

10 000

 

Eland/gewoon

7 153

6 711

5 473

Eland/Livingstone

20 396

39 686

47 687

Emoe

707

400

885

Gemsbok

4 757

4 934

4 860

Goue gemsbok

 

355 000

532 450

Goue wildebees

265 312

459 416

514 159

Jagluiperd

67 292

25 000

 

Kameelperd

18 264

14 187

15 678

Klipspringer

 

10 000

10 000

Koedoe/gewoon

5 417

5 089

4 124

Koedoe/wit

 

860 000

306 111

Koedoe/wit gesplitste

 

 

16 090

Koedoe/bruin

 

320 000

 

Kuifkoptarentale

 

 

 

Koningwildebees

 

 

3 350 000

Koningwildebees/gesplitste

 

 

81 553

Koninghartbees

 

 

160 000

Kardinaalgemsbok

 

 

140 000

Lichtenstein se hartbees

 

140 000

 

Lechwe

10 369

8 625

8 533

Leeu/gewoon

 

64 025

46 000

Njala

6 979

6 809

7 686

Rietbok

4 650

5 000

7 299

Rooibok/gewoon

1 122

1 160

1 122

Rooibok/swart

102 672

129 809

194 303

Rooibok/swart gesplitste

 

8 000

25 085

Rooibok/swartrug

 

355 000

818 750

Rooibok/swartrug gesplitste

 

 

320 000

Rooibok/wit

 

 

260 000

Rooibok/wit gesplitste

 

 

10 750

Rooibok/vaal

 

 

160 000

Rooihartbees

3 971

4 314

3 828

Rooiribbok

3 097

2 857

3 110

Rooikat

 

 

1 200

Sebra/vlakte

4 550

4 826

4 262

/Hartmann

12 250

10 127

9 108

/Berg

 

 

11 774

Seekoei

43 144

48 125

34 500

Springbok/gewoon

980

1 392

1 451

Springbok/gewoon hartwater

7 598

8 952

14 463

Springbok/swart

1 535

1 974

3 566

Springbok/swart hartwater

 

 

45 238

Springbok/wit

3 525

3 825

4 565

Springbok/koper

5 682

5 226

7 778

Springbok/Kalahari

 

2 486

2 323

Steenbok

5 012

4 438

4 355

Swartwildebees

2 154

2 970

2 192

Swartwitpens

117 731

152 122

178 121

Swartwitpens/Zambies

 

419 167

593 356

Swartwitpens/ Zambies kruis

 

 

485 581

Kromhoringgemsbok

 

7 550

 

Takbok / Fallow deer

2 286

4 350

3 676

Takbok / Red deer

 

6 600

 

Vlakvark

710

1 306

1 000

Vaalribbok

2 000

 

 

Volstruis

1 297

2 619

1 735

Waterbok

6 269

5 130

4 311

Witrenoster

223 099

199 794

231 807

 

Die gemiddelde prys van siektevrye buffels het effens teruggesak vergeleke met dié wat in 2011 behaal is. Die gemiddelde pryse vir volwasse vroulike diere het egter ʼn aansienlike toename van R353 738 tot R512 730 getoon, met pryse vir buffelverse en -koeie met kalwers wat met R29 442 (5%) en R54 249 (6%) onderskeidelik afgeneem het. Die merkwaardigste afname
(-74%) was egter in die gemiddelde veilingspryse van volwasse buffelbulle wat gedaal het tot ʼn driejaar-laagtepunt gelykstaande aan R173 286. Die omvang van die daling in die gemiddelde veilingsprys van volwasse buffelbulle moet egter in konteks geplaas word, aangesien die 2011-prys effens opgeblaas is met die verkoop van 16 volwasse buffelbulle teen R1.5 miljoen elk gedurende die 2011 Thaba Tholo-veiling in Limpopo. Vergeleke met 2010, is die gemiddelde prys vir volwasse buffelbulle ongeveer 37% laer. Die gemiddelde prys vir jong buffelbulle toon ʼn soortgelyke tendens en is 50% laer as dié van 2011.

 

In teenstelling hiermee het die gemiddelde pryse van Oos-Afrika-buffels ʼn aansienlike styging getoon, naamlik van R986 812 na R2.4 miljoen. Die gemiddelde prys vir volwasse Oos-Afrika-buffelkoeie en -verse is ʼn beraamde R911 428 en R823 334 onderskeidelik. Die algehele gemiddelde prys is egter verhoog deur die waarde van koeie met kalwers vir R3.6 miljoen (2.7 miljoen uitgesluit die koei en kalf wat vir R20 miljoen tydens die Piet du Toit Wildbedryf se veiling in April verkoop is) asook bulle met ʼn gemiddelde prys van R2.9 miljoen stuks.

 

Die gemiddelde prys van swartwitpense sowel as van bastergemsbokke het dieselfde tendens as Oos-Afrika-buffels gevolg. Vergeleke met 2011, het die gemiddelde prys van swartwitpense met 17% of R25 999 toegeneem tot ʼn gemiddeld van R178 121. Die gemiddelde prys vir uitsluitlik vroulike diere was egter effens hoër teen R270 381. ʼn Soortgelyke situasie geld vir die Zambiese bloedlyn met die algehele gemiddelde prys wat toegeneem het met net meer as 40%. Bastergemsbokke het ook vir die eerste keer in verskeie jare ʼn merkwaardige toename getoon met pryse wat meer as verdubbel het, vergeleke met dié van 2011. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan ʼn hernude vraag na hierdie diere, aangesien die hoeveelheid wat verhandel is, ook gedurende 2012 toegeneem het.

 

Die gemiddelde veilingspryse van witrenosters het ook gedurende 2012 toegeneem en word tans op R231 807 bereken. Die toename kan gedeeltelike toegeskryf word aan ʼn konstante vraag in teenstelling met ʼn 28%-daling in die aanbod van witrenosters op amptelike veilings gedurende 2012.

 

Die verskillende rekordpryse wat gedurende 2012 behaal is, het ook ʼn noemenswaardige bydrae tot die hoogste jaarlikse veilingsomset tot op hede gelewer. Tabel 2 gee ʼn aanduiding van rekordpryse wat deur die onderskeie spesies gehaal is. Daar moet egter op gewys word dat slegs sekere spesies hul rekordpryse in 2012 oorskry of geëwenaar het. Desnieteenstaande word elke spesie se hoogste prys vir die afgelope 20 jaar vertoon.

 

Tabel 2: Rekordwildveilingspryse 2012


Wildspesie

Rekordpryse

R

Wildspesie

Rekordpryse

R

Addaks

40 000

Lechwe

23 000

*Bastergemsbok

400 000

Leeu/gewoon

300 000

Basterhartbees

32 500

Luiperd

40 000

Bengaalse tier/gewoon

40 000

*Njala

82 000

Blesbok/wit

4 700

Olifant

90 000

/gewoon

15 500

*Rietbok

15 500

*/geel

65 000

Rooibok/gewoon

21 000

*/koper

 

*/swart

360 000

*/skilder

7 000

/wit

 

Blouwildebees

29 000

/swartneus

8 000

*Blouwildebees/goud

1 400 000

/swartrug

910 000

*Blouwildebees/koning

4 500 000

/vaal

160 000

Bontebok

15 500

Rooihartbees

8 100

*Bosbok

13 500

Rooihartbees/koning

160 000

Buffel/skoon

18 000 000

Rooiribbok

5 000

Buffel/water

35 000

Rooikat

3 500

*Buffel/Oos-Afrika

26 000 000

Sebra/vlakte

11 000

Bosvark

1 250

/Hartmann

18 000

Bergbok

3 600

/Berg

25 000

Bergskaap

4 000

Seekoei

61 000

Dassie

1 100

Soenie

5 511

Duiker/grys

5 600

Springbok/gewoon

2 400

/blou

10 000

/hartwater

24 000

Dwergbok

3 160

/wit

6 400

Eland/gewoon

205 000

/koper

9 000

/Livingstone

800 000

/Kalahari

2 650

Emoe

4 500

Steenbok

8 000

Eekhoring

120

Swartwildebees

4 400

Gemsbok

10 000

*Swartwitpens

2 300 000

*Goue gemsbok

900 000

*Swartwitpens/ Zambies

12 250 000

Kardinaalgemsbok

140 000

Kromhoringgemsbok

22 000

Grysbok

2 500

Springhaas

60

Gekolde katte

10 200

Swartrenoster

602 500

Hiëna

500

Takbok / Fallow deer

3 200

Jagluiperd

75 000

/ Red deer

1 200

Kameel

19 500

Vaalribbok

6 000

Kameelperd

38 500

Vlakvark

3 500

Klipspringer

10 000

*Volstruis

5 750

*Koedoe

80 000

*Waterbok

32 000

Koedoe/wit

860 000

Wildekat

1 800

Kuifkoptarentale

1 200

Witrenoster

720 000

Lama

5 500

Wallaby-haas

6 000

Lichtenstein se hartbees

140 000

Wildehond

15 500

 

 

Ystervark

500

 

Ten slotte kan genoem word dat ongeveer 18 200 diere gedurende die 58 amptelike wildveilings, wat by die databasis ingesluit is, gedurende 2012 verkoop is. Hierdie diere het ʼn totale omset van meer as R960 miljoen gegenereer. Die toename in die gemiddelde pryse sowel as hoeveelhede van veral hoërwaarde-spesies en dié van kleurvariasies wat op amptelike veilings verhandel is, het ʼn noemenswaardige bydrae gelewer tot die hoogste amptelike wildveilingsomset in die geskiedenis. Alhoewel dit nie so duidelik uit die gemiddelde pryse, soos in bostaande tabelle weergegee is, blyk nie, is dit duidelik uit die rou data dat diere van uitsonderlike gehalte, veral onder die meer algemene spesies, steeds uitsonderlike pryse behaal ten spyte van ʼn algehele dalende prystendens. Dit, gepaard met die toenemende prystendense van veral hoërwaarde-diere en dié van kleurvariasies, is ʼn teken dat die beleggingsvertroue in die bedryf steeds hoog is en dat 2013 selfs ʼn beter jaar as 2012 kan oplewer.
Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus

Rekordprys in 2012 geëwenaar of gehaal

More in this category: « Oor Kakibers en Keuses

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top
FaLang translation system by Faboba
.