Menu

March 2013 - Kommentaar

WANPRAKTYKE MET WILDVLEIS  

Die stelling is tevore gemaak dat die volgende fase van uitbreiding in die wildbedryf die produksie en bemarking van wildvleis vir die kommersiële verbruikersmark sal wees. Op die lang duur is daar beperkings op die uitbreiding van jaggeleenthede en op die voorsiening van wild vir produksiedoeleindes. Uitgesonder die skaarsspesies, wil dit voorkom of ʼn versadigingspunt hier voor hande is.

Terwyl miljarde rande se vleis ingevoer word om plaaslike tekorte aan te vul, kan wildvleis, veral vanaf marginale gebiede, hierdie leemte vul. Daar is reeds welkome tekens dat wildvleis as ʼn gesogte produk meer toeganklik vir die verbruikerspubliek geword het deur groter beskikbaarheid by supermarkte en slagters, asook op die spyskaart van voorste restaurante, wat veral staatmaak op toeristekliënte.

Wat ʼn teleurstelling dat dit nou aan die lig kom dat onaanvaarbare slenters toegepas word om oningeligte verbruikers en veral buitelandse toeriste te kul met die identifisering en etikettering van wildvleis!

Geluk aan prof Louw Hoffman en sy span van Stellenbosch Universiteit wat hierdie skandaal onthul het deur by verskillende restaurante met behulp van DNS-toetse vas te stel dat onder meer gewone varkvleis ten duurste aangebied word as vlakvark; swartwildebees as koedoe; takbok of blesbok as springbok; koedoe as gemsbok, ens.

Só gaan ons nie wildvleisverbruik bevorder nie. Dit is voor die hand liggend dat wildprodusente geskikte moniteringsaksies sal moet instel ter beskerming van die verbruiker, van ons land as ʼn geloofwaardige wildbestemming en van hul potensiële toekomstige mark.

MALPRACTICES WITH GAME MEAT

It has been stated before that the next phase in expansion of the game industry would be the production and marketing of game meat for the commercial consumer market. In the long term there are limits to the expansion of hunting opportunities and to the supply of game for production purposes. Bar the scarce species, it would seem that a saturation point is at hand here.

While meat to the value of billions of rands is being imported to supplement local shortages, game meat, especially from marginal areas, could fill this gap. Already, there are welcome signs that game meat as a sough-after product has become more accessible to the consumer public by being more available in supermarkets and butchers, as well as on the menus of top restaurants, which particularly rely on tourists as clients.

What a disappointment that it has now come to light that unacceptable tricks are being used to deceive uninformed consumers, in particular overseas tourists, in the identifying and labelling of game meat.

Congratulations to Prof Louw Hoffman and his team of the Stellenbosch University, who have uncovered this scandal at various restaurants by means of DNA tests, that inter alia common pork is being offered at premium price as warthog; black wildebeest as kudu, deer or blesbok as springbok; kudu as gemsbok, etc.

Game meat consumption will not be promoted in this way. It goes without saying that game producers will have to employ fitting monitoring actions in order to protect the consumer, the credibility of the country as a game / wildlife destination, and their potential future market.

Uit die Woord

Luiheid laat die dak inval, slap hande laat die huis lek – Prediker 10:18.

Through laziness, the rafters sag; because of idle hands, the house leaks – Ecclesiastes 10:18.

More in this category: The blue wildebeest »
back to top
FaLang translation system by Faboba
.