Menu

April 2013 - Kommentaar

JAG VIR BEWARING – ONDERSTEUNING OP HOOGSTE VLAK

Die bohaai oor renosterjagpakkette wat die Timbavati Privaat Natuurreservaat aangebied het, vestig weereens die aandag op die bewese waarde van jag vir bewaring en die feit dat dit wêreldwyd op die hoogste vlak deur internasionale bewaringsorganisasies soos die CIC en WWF onderskryf word

Die standpunt van plaaslike jag- en safari-ondernemers, die Konfederasie van Jagverenigings van Suid-Afrika (Chasa); die SA Jagters- en Bewaringsvereniging; Die Professionele Jagtersvereniging van Suid-Afrika (PJVA) en Wildbedryf SA (WRSA), word ook op internasionale vlak ondersteun.

Die Internasionale Raad vir Wild- en Natuurbewaring (CIC) het by verskeie geleenthede die waarde van jag vir bewaring en vir die ophef van plaaslike gemeenskappe uitgespel.

Spesifiek na aanleiding van die Timbavati-insident, sê die Suid-Afrikaanse tak van die Wêreldnatuurfonds (WWF) dat hulle as ʼn wetenskaplik gebaseerde bewaringsorganisasie die belangrike rol erken wat trofeejag kan speel om geld vir bewaring te genereer, asook die voordele wat dit inhou vir plaaslike gemeenskappe.

Die WWF maak ook die belangrike stelling dat die toename in witrenostergetalle van kwalik meer as 50 in die 1900’s tot die huidige ongeveer 19 000 nooit sou gebeur het as wildboere nie in grond belê het en inkomste uit trofeejag of die verkoop van lewendediere ontvang het nie.

Dit kan kwalik verwag word dat hierdie feite ingang sal vind by die diereregtebewegings, want hulle het ʼn geldinsamelingsagenda.

Dit is egter teleurstellend dat talle Suid-Afrikaners, onder wie sake-ondernemings wat produkte aan die wildbedryf verskaf, nog nie die eenvoudige realiteit begryp van die rol van jag in bewaring nie.

HUNTING FOR CONSERVATION – SUPPORT AT HIGHEST LEVEL

The hullabaloo about rhino hunting packages offered by the Timbavati Private Nature Reserve once again draws the attention to the established value of hunting for conservation and the fact that world wide at the highest level international conservation organisations, such as the CIC and WWF, endorse it.

The standpoint of local hunting and safari outfitters, the Confederation of Hunting Associations of South Africa, the SA Hunters’ and Conservation Association (Chasa), the Professional Hunters’ Association of South Africa (Phasa) and Wildlife Ranching SA (WRSA) also enjoys support on international level.

The International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) has on various occasions spelled out the value of hunting for conservation and the upliftment of local communities.

Specifically with regard to the Timbavati incident, the South African branch of the World Wide Fund for Nature (WWF) says that, as a science-based conservation organisation, they could acknowledge the important role that trophy hunting can play in generating funds for conservation, as well as the benefit it holds for local communities.

The WWF also raised the important point that the growth in white rhino populations from little more than 50 in the 1900s to the current about 19 000 would never have happened had game ranchers not invested in land and derived income from trophy hunting or sales of live animals.

Animal rights movements could hardly be expected to comprehend these facts, as they have an agenda for fund-raising.

It is, however, disappointing, that quite a number of South Africans, including businesses supplying products to the game industry, still do not grasp the simple reality of the role of hunting in conservation.

Uit die Woord

U krag is groot, Here, u trou is oral! U heers oor die onstuimige see: as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar – Psalm 89: 9b, 10.

You, Lord, are mighty, and your faithfulness surrounds you. You rule over the surging sea; when its waves mount up, you still them – Psalm 89: 8b, 9.

More in this category: Die Gemsbok »
back to top
FaLang translation system by Faboba
.