Menu

May 2013 - Kommentaar

DINAMIKA VAN DIE WILDBEDRYF 

Die indrukwekkende groei in die produksie en bemarking van wild in Suid-Afrika word weerspieël in 2012 in die rekordomset op wildveilings van meer as R960 miljoen. Hoewel ʼn groot deel van hierdie omset betrekking het op die skaarsspesies, wat uiteindelik vir die trofeejagter van belang is, kan die gewone jagter in Suid-Afrika ook gerus wees dat die deurlopende produksie van “gewone wild” toekomstige jaggeleenthede verseker.

Die 2013-bemarkingseisoen is reeds goed op dreef en op die produksieterrein word die progressiewe wildboerondernemers blootgestel aan volop geleenthede om hul kennis uit te brei. Die nasionale wildboerorganisasie, WRSA, met verskillende groeperinge van sy lede is op die voorgrond met die reël van seminare, werkswinkels en kongresse, waar probleme, knelpunte en uitdagings in die bedryf professioneel aangespreek word.

Reeds in Februarie is ʼn Noord-Vrystaat WRSA Bedryfskamer by ‘n boeredag in Kroonstad gestig, waar kundige sprekers soos dr Gert Dry en Wiaan van der Linde die woord gevoer het. Stud Game Breeders het in Maart op Jacques Malan se plaas Lumarie ʼn werksessie oor “Genetiese verbetering in die Stoet-wildbedryf” aangebied onder leiding van dr Paul Lubout van Wildlife Stud Services, met ʼn paneel van deskundiges op die terrein van genetiese verbetering, biotegnologie en die aanwending van DNS-toetsing.

By WRSA se kongres in April by Modimolle is daar weer aanbiedings deur kundiges, en in Mei bied Trophy Breeders ʼn seminaar aan oor bastergemsbokke en swartwitpense in Pretoria. WRSA is weer betrokke by ʼn seminaar oor intensiewe teling by WILD & JAG se WILD EXPO in Augustus in Pretoria.

Voorwaar ʼn dinamiese bedryf!

 

DYNAMICS IN THE GAME INDUSTRY

The impressive growth in the production and marketing of game in South Africa is reflected in the record turnover at game auctions of more than R960 million in 2012. While a large proportion of the turnover relates to scarce species, which in the end is in the interest of the trophy hunter, the ordinary hunter in South Africa can also rest assured that the continuous production of ‘common game’ will ensure hunting opportunities in future.

Already the 2013 marketing season is well on its way, and as far as production is concerned, the progressive game ranchers are being exposed to numerous opportunities to enhance their knowledge. The national organisation Wildlife Ranching SA (WRSA) with various groupings of its members is setting the pace with organising seminars, workshops and congresses, where problems, obstacles and opportunities in the industry are professionally addressed.

A Northern Free State WRSA Business Chamber has already been established at a farmers’ day at Kroonstad in February, where knowledgeable speakers, such as Dr Gert Dry and Wiaan van der Linde addressed the attendees. Stud Game Breeders presented a workshop on ‘Genetic Improvement in the Stud Game Industry’ led by Dr Paul Labout of Wildlife Stud Services, with a panel of experts in the field of genetic improvement, biotechnology and utilizing DNA testing.

At the WRSA congress at Modimolle in April there will also be presentations by experts, while Trophy Breeders is offering a seminar on roan and sable antelope in Pretoria in May. WRSA is also involved in a seminar on intensive breeding at the WILD EXPO, presented by GAME & HUNT in Pretoria in August.

A dynamic industry, indeed!

Uit die Woord

Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, … totdat daar vir hom redding deurgebreek het soos ʼn nuwe dag, soos die lig van ʼn brandende fakkel – Jes 62: 1.

From the Scriptures

For Zion’s sake I will not keep silent, till her vindication shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch – Isaiah 62:1.

back to top
FaLang translation system by Faboba
.